Vi erbjuder kvalitativa sociala tjänster och utbildningar.

Handledning och grupputveckling

Handläggning- och dokumentationsutbildningar för social barnavård

BBIC-utbildningar.

Grundläggande utbildning i handläggning och dokumentation kopplat till BBIC.

Föreläsningar och workshops

om risk-/skyddsfaktorer, socialt arbete och verksamhetsutveckling.

Introduktionsutbildning och mentorskap

till oerfarna socialsekreterare.

Även andra uppdrag kan diskuteras. Vi håller till i Stockholm men har självklart möjlighet att resa vid behov.

Vi vill arbeta tillsammans för att skapa goda förutsättningar inom ramen för det sociala arbetet.

ALM Socionomtjänster AB har avvecklats i sin nuvarande form och denna sida tas ned inom kort.

För förfrågningar om föreläsningar, handledning och grupputveckling och liknande framöver, vänd er direkt till någon av oss fd. ägare. Det är fullt möjligt att vi kan erbjuda det i annan form. Ni finner våra kontaktuppgifter på denna sida under ytterligare en period.

Nyheter

Följ oss på Facebook:

Sagt om våra utbildningar och kurser

Mycket ”matnyttig” för mig som är ny på detta område.Ur utvärdering Handledning och dokumentation kopplat till BBIC
Att föreläsaren på ett konkret sätt har förmågan att få ett inte helt enkelt
verksamhetsprogram att bli begripligt för en nybörjare.Ur utvärdering kursdag om revideringarna i BBIC
Pedagogiskt upplagt med ett tydligt fokus på själva ”tanken” med BBIC .Ur utvärdering Handledning och dokumentation BBIC
Variationen mellan teori och praktik. Pedagogiskt och bra! Mycket nöjd!Ur utvärdering kursdag om revideringarna i BBIC